m
m
m

Ohřev

°C
T out
%
Ethylenglykol v topné vodě
°C
Teplota vody - Vstup
°C
Teplota vody - Výstup
°C
T int

Rychlost větru při otevírání dveří

Vhodné clony